Søk
Close this search box.

Fagmøte om RMP, optimal gjødsling og gjødslingsplaner 13. april

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor og landbrukskontoret i Nord-Fron, inviterer alle interessert til fagmøte om RMP, optimal gjødsling og gjødslingsplaner.

Tidspunkt: Torsdag 13. april kl. 19.00 – 21.00
Sted: Storsalen, Kommunehuset i Sør-Fron

Gratis inngang – ingen påmelding. Enkel servering.

Program for kvelden:

19.00  

Velkommen 

19.10 

Om RMP-tilskuddet med fokus på gjødselordningene og endringer fra 2023 
v/ Lars Martin Hagen, Statsforvalteren i Innlandet 

19.40 

Hvordan tegne i kartet til RMP-søknaden? – En demonstrasjon 
v/ Gro Vestues Smestad, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 

19.55 

Pause med servering 

20.15 

Optimal bruk av husdyrgjødsel og kunstgjødsel 
v/ Oddbjørn Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgivning 

20.45 

Gjødslingsplaner – hva kreves for å være i tråd med regelverket? 
v/ Helene Amblie Solerød, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 

21.00  

Vel hjem 

Møtet er støttet med midler fra klima- og miljøprogrammet til Statsforvalteren i Innlandet.

Program og invitasjon til møtet finner du også her

Illustrasjonsfoto: Anne Berit Grasbakken