Søk
Close this search box.

Forlenga frist for søknad om SMIL-midler i Sør-Fron 2023

Fristen for å søke om SMIL-midler i Sør-Fron kommune forlenges til 1. mai.

Sør-Fron kommune har fått inn færre søknader om SMIL-tilskudd enn vanlig i år og omsøkte midler er lavere enn tildelt tilskuddsramme. Vi velger derfor å forlenge fristen for å søke om midler til 1. mai. Rakk du ikke den opprinnelige fristen eller har du et passende prosjekt du ønsker å søke om midler til, kan du derfor søke nå. 

Søknadsskjema finner du her.

Tiltaksstrategi og retningslinjer for tildeling av tilskudd, finner du her.

Om SMIL-midler

Formålet til tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL-tilskudd, er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Ordningen kan gi tilskudd til å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. 

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Både privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

SMIL- tilskudd er en nasjonal tilskuddsordning der kommunene utarbeider tiltaksstrategi og retningslinjer ut fra lokale behov. For Ringebu og Sør-Fron kommuner har Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor utarbeidet egne retningslinjer som rulleres hver fjerde år.

Tiltaksstrategi og retningslinjer – Ringebu og Sør-Fron 2020-2023

I tiltaksstrategien står det hvilke ordninger som gjelder for Sør-Fron og Ringebu kommuner og informasjon om søknadsbehandlingen.