Søk
Close this search box.

Gjerdeprosjekt – fjerning av gamle og/eller farlige gjerder

Har du gamle, ødelagte gjerder på eiendommen din? Som kanskje er til fare for både dyr og folk? Nå kan du få tilskudd for å rydde slike gjerder. Ved å rydde gjerder, levere gjerdemateriellet til Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) på Frya eller Fåvang, for deretter å sende inn kvitteringen til landbrukskontoret kan du få 20 kr per meter ryddet nettinggjerde og 10 kr pr meter ryddet piggtrådgjerde.

Hva må du gjøre for å få tilskudd?

 • Metallgjerder (f.eks. nettinggjerde eller piggtråd) leveres til Fåvang eller Frya miljøstasjoner.
 • Si fra på miljøstasjonen før levering at du skal levere gamle gjerder til gjerdeprosjektet
 • Kvittering fra miljøstasjon sendes til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) gjennom digitalt skjema


Alternativt, om gjerdet du har ryddet har vært svært arbeidskrevende, kan du få utbetalt tilskudd pr time brukt til rydding, i stedet for pr meter ryddet gjerde. Da må du gjøre følgende:

 • Metallgjerder (f.eks. nettinggjerde eller piggtråd) leveres til Fåvang eller Frya miljøstasjoner.
 • Si fra på miljøstasjonen før levering at du skal levere gamle gjerder til gjerdeprosjektet
 • Følgende sendes til MGL gjennom digitalt skjema:
  • Kart hvor nedtatt gjerde er inntegnet
  • Bilder før og etter gjerdet er fjernet
  • Timeliste
  • Kvittering fra MGR


Hvordan beregnes antall meter med innlevert gjerde?

Mengde innlevert nettinggjerde blir beregnet per kubikk. Prosjektet vurderer at 100 meter nettinggjerde utgjør 1 kubikk med sammenrullet gammelt gjerde. Mengde piggtråd avgjøres i samråd med den som leverer og anslås i meter.

Hva skjer om du glemmer å gi beskjed før levering på MGR at du vil være med på gjerdeprosjektet?

Et vilkår for å få tilskudd er at du har gitt beskjed til de som jobber på MGR at du leverer gjerder til prosjektet. Om du ikke sier fra på forhånd, får ikke de som jobber ved MGR beregnet mengden innlevert materiale og skrevet kvittering, og landbrukskontoret har da ingen dokumentasjon å foreta utbetalingen på. Så dersom du ikke gir beskjed på forhånd, vil du ikke få tilskudd.

Hva med gjerdemateriell som ikke er nettinggjerde, piggtråd eller av metall?

Strømtråd, gamle gjerdestolper og annet ødelagt gjerdemateriell som ikke er av metall, kan leveres sammen med metallgjerder. Normalt må en betale for slikt avfall, men dette er kostnadsfritt for den som leverer via prosjektet. MGR fakturerer prosjektet for dette.

Hva om gjerdene er helt nedgrodde?

Alt som leveres av metallgjerder (nettinggjerde, piggtråd mm.) skal være «rent» metall. Stolperester, innvokste tre og gras skal fjernes før levering. Er det ikke rent vil det bli avvist eller at så må du selv betale for levering etter fastsatte satser for usortert avfall.

Hvilke gjerder får man tilskudd for?

Det gis tilskudd for alle typer metallgjerder.

Hvor kan du rydde gjerde og få tilskudd?

Det gis kun tilskudd for rydding av gjerder i Ringebu og Sør-Fron kommuner. De som skal rydde på annen manns grunn eller eiendom, må ha tillatelse fra grunneier.


Må jeg søke på forhånd, før jeg rydder gjerder, for å få tilskudd?

Nei, du trenger ikke søke på forhånd.


Hvordan får du utbetalt tilskuddet?

Tilskuddet utbetales etter at du har sendt inn søknad om utbetaling gjennom vårt elektroniske skjema. Dette finner du her. Her fyller du inn all etterspurt informasjon og tilskuddet blir så utbetalt til oppgitt kontonummer.

Når kan jeg forvente å få tilskuddet etter at jeg har sendt inn kvittering?

Tilskudd utbetales fortløpende. Når prosjektmidlene er brukt opp, vil det ikke utbetales mer tilskudd. Dersom noen har ryddet og søkt, men ikke fått utbetalt tilskudd, kan de få utbetalt tilskudd året etter, gitt at prosjektet får inn nye midler til neste år.

Er det noen tidsfrist for å sende inn kvittering til landbrukskontoret for å få utbetaling?

Utbetalingsanmodning må være innsendt innen 1. desember 2024.

Om prosjektet

Prosjektet gjennomføres av Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet og MGR. Målet med prosjektet er å få fjernet gamle og/eller «farlige» gjerder i Ringebu og Sør-Fron kommuner. Prosjektet vil gå i 2023 og 2024 og dersom prosjektet får friske midler framover, vil prosjektet fortsette i 2025.

Prosjektet er støttet med midler fra Bærekraftsfondet til Norges Bondelag og Gjensidige.

Retningslinjer og vilkår for prosjektet finner du her.