Søk
Close this search box.

Høring – Forslag til forskrift om forbudssoner for fyrverkeri, og salgsperiode for fyrverkeri i Ringebu kommune

Med bakgrunn i dyrevelferd, har Ringebu kommune utarbeidet er forslag med forbudssoner for fyrverkeri, samt redusert salgsperiode. Forslaget har som mål å redusere belastningen for dyrehold som storfe, sau, geit, høns, gris og hest, samt vilt. Det vil også redusere belastningen for hunder og katter.  

Utvalg for miljø og utmark vedtok i sitt møte 15.juni 2023 å legge «Forslag til forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri, og reduserte åpningstider for salg av fyrverkeri i Ringebu kommune» ut på høring i perioden 19.06 til 06.08.23. På grunn av ferieavvikling, forlenges høringsfristen med 14 dager, til 20.08.23 

Saken ligger elektronisk her: https://www.sor-fron.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2023007753&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=203& 

Forbudssonene er inntegnet noe «grovt», og kan bli justert etter høringen. Det er mulig å sende inn forslag med egne inntegninger på kart.  

Høringssvar sendes post@ringebu.kommune.no, eller via post til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630, merk MUL 044/23. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunedirektør Håvard Gangsås, hga@ringebu.kommune.no, eller +47 94973609.