Søk
Close this search box.

Tiltak for å avhjelpe tørkesituasjonen

Etter møte mellom Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er det 27.juni iverksatt flere tiltak for å opprettholde matproduksjonen i tørken. Tørketiltakene gjelder bl.a. Innlandet.

Dette er tiltakene:

  • Kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn
  • Generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite
  • Grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beites
  • Man kan få RMP-tilskudd til «ingen jordarbeiding om høsten» ved såing av ettervekst innen 1. august


Mer informasjon om tørkesituasjonen og tilskudd ved produksjonssvikt finnes på Landbruksdirektoratets nettsider.

Her finnes også rundskriv med presiseringer for tilskudd ved produksjonssvikt, produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd – søknadsåret 2023

Statsforvalteren i Innlandet har ukentlig møter med Landbruksdirektoratet og andre statsforvaltere om tørkesituasjonen.

Statsforvalteren har også jevnlige møter med faglagene, fylkeskommunen og NLR om status for tørken i Innlandet, og de har hatt møte med kommunene og gjennomgått tilskuddsordningen ved produksjonssvikt.