Søk
Close this search box.

Forskrift om motorferdsel i vassdrag, Sør-Fron kommune 

Kommunestyre i Sør-Fron har vedtatt ny lokal forskrift for motorferdsel i vassdrag. Den nye forskriften erstatter den gamle forskriften fra 1989. Forskriften medfører følgende endringer: 

  • Motorisert ferdsel med inntil 10 hk båtmotor er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer som er mindre enn 2 kvadratkilometer der disse inngår som en del av et farbart vassdrag. På Vinstervatna er det tillatt med inntil 20 hk båtmotor (Øyvatnet og Kaldfjorden). Elektrisk motor er tillatt på alle innsjøer større enn 2 kvadratkilometer. 
  • Motorisert ferdsel med elektrisk motor på vann under 2 kvadratkilometer, med maksimal inngangseffekt på 800 watt, blir tillatt for enkelte utvalgte vann. For å se hvilke vann dette gjelder, gå inn i forskriften som du finner i linken nedenfor. 
  • Motorisert ferdsel på Gålåvatnet med forbrenningsmotor er forbudt pga. at Gålåvatnet er drikkevannskilde.  

NB: Forskriften innskrenker ikke den adgangen grunneier har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. Dette gjelder både for forbrenningsmotor og elektrisk motor.  

Motorisert ferdsel på vann i verneområder er ikke tillatt.  

Link til ny forskrift:  
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2023-06-08-961