Søk
Close this search box.

Tilskuddssatsene for regionale miljøtilskudd i jordbruket er fastsatt

Statsforvalteren har utarbeidet årets veileder for å søke RMP-tilskudd. Det er tre helt nye tiltak og flere endringer i de regionale miljøtilskuddene (RMP-ordningen) fra og med 2023. Årets veileder viser hvilke tiltak bønder kan søke på og hva som er vilkårene for å få tilskudd. På Statsforvalteren sin side finner du den.

I tillegg til foreløpige satser beskriver den tiltakene og hvilke vilkår en må oppfylle for å være berettiget tilskudd. Den som søker tilskudd må sette seg godt inn i vilkårene og har sjøl ansvar for at søknaden er riktig utfylt.

De nye tiltakene er:

  • Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugler
  • Direktesådd høstkorn og høstoljevekster
  • Spredning av biokull

Disse og andre endringer i tilskuddsordningen blir beskrevet i veileder. Alle tiltakene og vilkårene er fastsatt i en egen forskrift.

Det er kommunen som behandler søknadene og veileder om ordningen. Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål.

Søknadsfristen er 15. oktober. Beitelag har frist 15. november for å søke tilskudd til drift av beitelag, som også ligger innenfor RMP-ordningen.