Søk
Close this search box.

Naturskadeordningen 

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.  

Hvem kan søke? 

Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning. 

Hva kan erstattes? 

Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på 

  • veier og broer 
  • jordbruks- og skogsareal 
  • kaier/moloer av stein/betong 
  • skog – forårsaket av flom og skred 
  • andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring 

Hvordan søker jeg på naturskadeordningen? 

Det er landbruksdirektoratet som behandler søknadene og på deres hjemmeside finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema: Naturskadeordningen – Landbruksdirektoratet Her finner du også informasjon om hvilken dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Dersom du har bilder av hvordan skadestedet så ut før skaden inntraff kan dette erfaringsmessig være god dokumentasjon. 

Trenger du hjelp til å søke? 

På landbruksdirektoratet finner du svar på flere spørsmål om naturskadeordningen

Statsforvalteren har samlet svar på den del spørsmål knyttet til skogbruk og naturskadeordningen, skogfond og tilskudd etter ekstremværet «Hans»: Ofte stilte spørsmål etter ekstremværet «Hans» – skogbruk | Statsforvalteren i Innlandet

Det er landbruksdirektoratet som forvalter ordningen og kan svare på spørsmål:  

  • Telefon 78 60 60 00  
  • E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no  

Statsforvalteren har samlet svar på den del spørsmål knyttet til skogbruk og naturskadeordningen, skogfond og tilskudd etter ekstremværet «Hans». 

 

Hvis du har en skade som ikke dekkes av naturskadeordningen, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.