Søk
Close this search box.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder jordbruksforetak.

Hva kan erstattes?

  • Svikt i planteproduksjon og honningproduksjon som skyldes klimatiske forhold.
  • Avlingen i skadeåret må være mindre enn 70 % av gjennomsnitt for vekstgruppen. Det vil si at det er en egenrisiko på 30 prosent. 


Minste utbetaling 5 000 kroner.

Skade må meldes til kommunen uten ugrunnet opphold og for hver årsak som tørke/flom, slik at kommunen kan befare skadet areal. En melding om skade er ikke en søknad. Søknadsfristen for tilskudd ved produksjonssvikt er 31.10. i skadeåret, og en søknad om tilskudd sendes via eget søknadsskjema.

Ved søknad om tilskudd til produksjonssvikt i produksjoner med grovfôr og husdyr er det viktig å registrere beitebruken i løpet av sesongen. Statsforvalteren informerer mer om dette og har laget en logg en kan bruke til å føre beitebruken. 

Søknadsfrist: 31. oktober.

Les mer om ordningen og finn meldeskjema og søknadsskjema hos Landbruksdirektoratet

Forsikring ved produksjonssvikt.

Flere jordbruksforetak har forsikring som delvis dekker egenandel på 30 % for produksjonssvikten Kontakt ditt forsikringsselskap om du har spørsmål.