Søk
Close this search box.

Etablering av rundballplass

Hva må du gjøre før du begynner å grave?

Hvis arealet er regulert til landbruksformål (LNF) kan en søknad om etablering av lagerplass for rundballer behandles etter forskrift om planlegging og bygging av landbruksveier. Saker etter denne forskriften behandles av landbrukskontoret og er gebyrfritt.

Denne forskriften gjelder ikke for opparbeidelse av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen, og for enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveger. En må her gå ut fra at landbruksmaskiner og rundballer kan sidestilles, eller at en har kombinert bruk. 

Det blir opp til den enkelte å vurdere om det må søkes, men hvis det ikke søkes så må grunneier selv sørge for å sjekke at tiltaket ikke kommer i konflikt med øvrige lovverk, som for eksempel plan- og bygningsloven, kulturminneloven og naturmangfoldloven.

Er du usikker, kontakt landbrukskontoret ved skogbruksrådgiver. Kontaktinfo finner du her.

Slik søker du 

  • Tegn inn på kart og ta gjerne bilder av området der plassen skal være. 
  • Lag en plan/tegning av plassen og eventuelt ny vei som må til. Husk sett på mål. 
  • Hvis du må etablere ny avkjøring fra offentlig vei (kommunal veg, fylkesveg eller riksveg), må du selv logge deg inn på Statens Vegvesen sine sider og søke om ny avkjørsel. 
  • Når du har gjort dette kan du fylle ut Søknad om bygging av landbruksveg. Søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside eller du kan henvende deg på landbrukskontoret som kan hjelpe deg. 
  • Du kan også søke om tilskudd fra landbruksfondet til opparbeidelse av plassen. Det må søkes og gis tilsagn før arbeidet starter.  Landbruksfondet i Ringebu Landbruksfondet i Sør-Fron