Søk
Close this search box.

Endringer i produksjonssviktordningen for jordbruket

Korn som blir avvist eller ikke blir betalt på grunn av dårlig kvalitet kommer i 2023 inn under produksjonssviktordningen.

Landbruks- og matdepartementet informerer i dag om nye økonomiske støttetiltak etter ekstremværet. Blant annet er ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt justert. Korn som har blitt avvist på kornmottaket eller ikke blitt betalt på grunn av for dårlig kvalitet har ikke gitt grunnlag for tilskudd gjennom produksjonssviktordningen. Dette er nå endret for 2023, og vil forbedre situasjonen for bønder som har fått ødelagt kornavlinger av de dårlige værforholdene i sommer.

Endringene er beskrevet på regjeringen sine nettsider. Du kan lese hele nyhetssaken på regjeringen.no.