Søk
Close this search box.

Endring i krav til dokumentasjon i søknad om naturskadeerstatning

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt en ny forskrift som forenkler krav til dokumentasjon i søknader om naturskadeerstatning i 2023. Formålet med forskriften er å bidra til at saksbehandlingen av søknader om naturskadeerstatning etter flomhendelsene høsten 2023 skal kunne behandles mer effektivt.

Endringen gjelder for dokumentasjonen av skade som skal legges ved søknaden: 

  • Skadelidte kan dokumentere gjenopprettingskostnaden med takst eller anbud. Ved dokumentasjon gjennom anbud, er det tilstrekkelig med ett anbud. Anbud skal innhentes fra foretak med ansvarsrett, jf. plan- og bygningsloven § 23-1, når gjenopprettingsarbeidet krever det.
  • Dersom antatt gjenopprettingskostnad er under 100 000 kroner, kan skadelidte istedenfor takst eller anbud dokumentere kostnadene med egenoppgave og bildedokumentasjon.


For øvrig gjelder bestemmelsene i forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften).