Søk
Close this search box.

Husk telledato 1. oktober og søknadsfrist 15. oktober

Fjøs med kyr på løsdrift

15. oktober er det søknadsfrist for del 2 av søknad om produksjonstilskudd. Telledatoen er 1. oktober. Både husdyrprodusenter og planteprodusenter skal søke denne delen.

På landbruksdirektoratet sin nettside finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket – Landbruksdirektoratet

De har laget en søkeveiledning på hvordan du fyller ut søknad om produksjonstilskudd: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – søkeveiledning – Landbruksdirektoratet

 

Gir riktige opplysninger i søknaden din

Landbrukskontoret har ikke anledning til å gjøre endringer i søknaden din. Pass derfor på at du får med alle opplysninger. Ta gjerne kontakt med oss før endringsfristen er ute om du er usikker. Vi oppfordrer nye søkere til å ta kontakt.

Eksempel på slike endringer i søknaden om produksjonstilskudd er at du må passe på at nydyrket areal er med, føre inn ammekyr av minst 50 % kjøttferase ved kombinert ammeku- og melkekuproduksjon eller føre opp beitedyr på innmarksbeite og utmarksbeite.

Hvis du ønsker å gjøre endringer i en søknad du har sendt inn, så logger du deg inn i søknaden på samme måte som da du sendte inn søknaden. Trykk på knappen «Endre og lever søknad», og gjør de endringene du ønsker. Husk at du må kontrollere og sende inn søknaden på nytt etter at endringene er gjort for at disse skal bli registrert. Du kan gjøre endringer i en innsendt søknad fram til og med 29. oktober. 

 

Trenger du veiledning under søknadsomgangen?

Landbrukskontoret har åpne dører hele søknadsperioden i tidsrommet 9 – 15. Det er mulig å avtale tidspunkt med saksbehandler i uke 40. Her finner du kontaktinformasjon til ansatte