Søk
Close this search box.

Dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding etter 1. oktober

Kommunen kan, i særlige tilfeller, gi tillatelse til spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding etter 1. oktober, ved at man innvilger en dispensasjon, jf. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 31.

Landbruksdirektoratet har understrekt at foretak som søker kommunen om dispensasjon, må begrunne søknaden godt ut fra egen situasjon og at kommunen må foreta en grundig vurdering av om det foreligger et så særlig tilfelle at kommunen har hjemmel til å innvilge dispensasjon.

Søknaden bør inneholde:

 • Muligheten for andre løsninger
  • Spre på egne areal der gjødsla kan moldes ned innen 18 timer før 1. november
  • Spre på andres areal i rimelig nærhet der gjødsla kan moldes ned innen 18 timer før 1. november
  • Leie av lagerplass i rimelig nærhet
 • Kvantum det er behov for å spre
 • Arealet i dekar det vil bli spredd på
 • Det må legges ved kart over arealet det vil bli spredd på
 • Søkeren må foreta en vurdering av faren for avrenning ved spredning nå på dette arealet

Søknad sendes ved å fylle ut søknadsskjema og legger ved vedlegg med den informasjonen vi etterspør over. Søknadsskjema finner du her.

Eventuelt kan du sende inn alt av informasjon vi etterspør over, til postmottak@sor-fron.kommune.no.