Søk
Close this search box.

Flomskadekontor – Skjema for naturskade

Nord-Fron og Sør-Fron har etablert felles flomskadekontor, der formålet er å yte bistand til skadelidte i forbindelse med naturskade etter ekstremværet «Hans». Dette gjelder både taksering og kvalitetssikring av søknadsgrunnlag til naturskadefondet.

Skadelidte som har ordnet søknad på egenhånd, trenger ikke melde fra om skade. 

Fyll ut skjemaet du finner her, så tar flomskadekontoret kontakt med deg for nærmere informasjon. 

Det vil bli fakturert en egenandel på kr. 300 pr. medgått time til taksering/øvrig bistand.

Frist for innmelding er 8. oktober.