Søk
Close this search box.

Konferanse på Rudi gard 4. november

Lørdag 4. november arrangeres konferansen «Matproduksjon og jordbruk i den smarte grønne dalen» på Rudi gard. Alle interesserte er vel møtt til en dag med faglig påfyll og sosialt samvær med folk i landbruket. Gratis inngang!

Hele programmet kan du lese her

Påmelding skjer ved å sende en sms til 94 87 89 44. Oppgi navn og mobilnr., pluss eventuelle matallergier innen 25. oktober.

Program

09.30   Velkommen til gards – kaffe

10.00   Åpning 

10.15   Tema 1: God agronomi og klimatilpassing

Bedre utnytting av gjødsel v/ rådgiver Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet

Presisjonslandbruk innen grovfôr v/ rådgiver Åsmund Langeland, NLR Innlandet

Artsvalg og jordarbeiding ved endra klima v/ rådgivere Oddbjørn Kval-Engstad og Eivind Bergseth, NLR Innlandet

12.00   Raus lunsj fra Rudikjøkkenet

13.00   Tema 2: Økonomi og bondehelse

Banken og landbruket v/ banksjef Tore S. Lie, Sparebank 1 Gudbrandsdal

Sammenhengen mellom dyrevelferd, dyrehelse og bondens økonomi v/ professor Erik Georg Bø-Granquist, NMBU

14.20   Tema 3: Tanker om framtidas jordbruk

v/ «Årets unge bonde 2023»  Marthe Bogstad, mjølkebonde i Ullensaker

15.00   Vel heim

Konferansen arrangeres av Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, landbrukskontoret i Nord-Fron, bondelaga og bonde- og småbrukarlaga i Midtdalen, samt Statsforvalteren i Innlandet og er støtta med midler fra Statsforvalteren i Innlandet, Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal, Sparebank 1 Gudbrandsdal, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner.