Mottak av rundballer som ble skadet av flommen Hans

rundballer

På Frya gjenvinningsstasjon kan du levere rundballer som ble skadet under flommen. Rundballene kan ha rundballenett og rundballeplast . Dette kan kun leveres på Frya da de ikke har kapasitet til mottak på andre stasjoner.

Les mer om dette og pris for levering på deres hjemmeside: Mottak av rundballer som ble skadet av flommen Hans – MGR

Norsk landbruksrådgivning har utarbeidet en framgangsmåte for kompostering av flomgraset: Hvordan kompostere tilslamma gras etter flommen? | NLR Østafjells