Søk
Close this search box.

Fagseminar om kvalitetsvirke

Skogressurser for generasjoner: Kvalitetsvirke for trehus

Fagseminar 4. april 2024 – Gjøvikhallen på Gjøvik gård, Niels Ødegaards gt. 7

Kulturarvseksjonen i Innlandet ønsker velkommen til fagseminar.

Det har aldri vært så mye kubikkmasse i landets skoger som nå, et resultat av det moderne bestandsskogbruket. Men det store spørsmålet er hva som skjer med kvaliteten på trematerialene. Mye av det sterkeste og mest værbestandige trevirket skriver seg fra skog med naturpreg, som har en stadig minkende utbredelse.

Kvalitetskravene som bygningsvernet stiller, kan belyse de utfordringene vi står overfor. Hvordan kan vi sikre tilstrekkelig med trematerialer av samme kvalitet som det opprinnelig ble brukt i de freda og verneverdige bygningene? Dette er et helt avgjørende spørsmål for kulturminneforvaltningen, men det  angår også alle som er opptatt av tilgangen på kvalitetsvirke til byggevirksomhet generelt. Og kvalitet i denne sammenheng er egenskaper som styrke i konstruksjoner, og ikke minst holdbarhet i et klima som er våtere, varmere og villere.

Seminaret vil fokusere på markedsmuligheter og prissetting for kvalitetsvirke fra skogen og hvordan dette bør vektlegges i skogbehandlingen? Hvordan vil nye krav ut fra miljø og klimahensyn påvirke tømmerkvalitet i framtidsskogen?

Prosjektet Klimakledning avsluttes med en presentasjon i dette fagseminaret. Klimakledning ble satt i gang med sikte på å starte en prosess med å se på mulighetene for en teknologisk veg fram mot bedre sortering av tømmer som ledd i klimatilpasning . En ny enebolig i Gjøvik får ytterkledning av ren furukjerneved der materialene er sortert etter både røntgensskanning og kjemiske analyser for å sikre at materialene tåler et stadig tøffere klima.

Seminaret er åpent for alle med interesse for temaet.

Program finner du her.

Påmeldingsfrist 21. mars

Meld deg på for fysisk deltagelse her: https://forms.office.com/e/STpF2tm3NU

Ta kontakt på epost  u100018@innlandetfylke.no for å motta lenke til å følge møtet digitalt.