Søk
Close this search box.

Prosjekt Skogsatsing i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen 2024-2026

Klima- og stedstilpasset skogbruk i en grønn framtid

Kommunene i Gudbrandsdalen fra Ringebu og nordover har gått sammen og setter i gang et prosjekt for økt satsing på skog. Prosjektet er støttet av Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet. Halvard Helland fra Lom er ansatt som prosjektleder i 60% stilling i tre år, med Vågå kommune som arbeidsgiver og han får som hovedregel kontordag i Vågå på landbrukskontoret på onsdager.

Her kan du lese prosjektplanen: Prosjekt Skogsatsing i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen 2024 – 2026

Han skal samarbeide med de skogbruksansvarlige i kommunene og andre aktører i skognæringen og vil jobbe med å øke aktiviteten i skogen, med hovedvekt på:

  • Bistand med organisering av skogsveger – gamle og nye.
  • Øke arealet som ungskogpleies
  • Bistå med å finne egnede arealer som kan tynnes og dermed gjøre skogen mer stabil.

 

Har noen behov for bistand fra Halvard nøl ikke med å ta kontakt. Han har telefon 950 47031