Søk
Close this search box.

Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO i deres kommune

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i Sør-Fron kommune. Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks¬- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

På Nibio sin nettside kan du lese mer om feltarbeidet: 3Q-overvåking av fugler – Nibio

For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Christian Pedersen, (tlf. 974 34 123; e-post: christian.pedersen@nibio.no)