Søk
Close this search box.

Søknad om løyve til leiekjøring for snøskuter i Sør-Fron kommune 2024 – 2028

Sør-Fron kommune skal tildele nye leiekjøringsløyver for snøskuter i perioden 01.11.2024 – 01.06.2028, jf. nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark § 5 a.

Leiekjøringsløyvet kan brukes til følgende:

§ 5 a. fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg:

  • transport mellom bilveg og hytte,
  • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,
  • transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
  • transport av funksjonshemmede,
  • transport av ved,
  • transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6,

Søknaden skal sendes gjennom vårt elektroniske søknadskjema, som du finner her:

Søknad om løyve til bruk av snøskuter for leiekjøring i Sør-Fron kommune 2024-2028

Frist for å søke er 09.06.2024.

Søknadene sendes deretter samlet på høring til grunneierlag og fjellstyret.

Endelig vedtak og tildeling av løyver blir gjort av utvalg for miljø, areal og landbruk den 02.09.2024.

For spørsmål, ta kontakt med:

Konrad Skåravik Bryhn
Miljø- og utmarksrådgiver
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor
Mobil 992 75 843
konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no