Søk
Close this search box.

Dokumentasjon ved søknad om avløsertilskudd

For å kunne bruke en faktura som dokumentasjon på utgifter til avløsning, må fakturaen spesifiser hva som er utgifter til leie av personell og hva som er utgifter til maskinleie osv. Det gis ikke tilskudd til leie av maskiner eller andre varer som blir benyttet under en utførelse av en tjeneste. Det betyr at en faktura som kun viser en pris pr rundball pakket, for eksempel, er ikke god nok dokumentasjon som grunnlag for avløserutgifter.

Hvis du leier inn folk til en tjeneste (pressing av rundballer, slått, jordarbeiding mm), husk å be om å få spesifisert fakturaene på forhånd.

Dette gjelder både fakturaer som grunnlag for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, samt sjukdomsavløsning. 

Les mer om hva du kan bruke avløsertilskuddet til og hva som kreves av dokumentasjon her.