Søk
Close this search box.

Ny lokal forskrift om motorferdsel i vassdrag i Ringebu kommune

Ringebu kommunestyre har vedtatt ny lokal forskrift om motorferdsel i vassdrag i kommunen.

Forskriften åpner for at det kan brukes elektrisk motor på utvalgte vann. Hvilke vann det er tillatt å bruke elektrisk motor i finner du i forskriftens § 2 a. For vann som ikke er nevnt i forskriften, er elektrisk motor ikke tillatt. 

Forskriften kan leses her: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2024-04-09-897

Merk at det i tillegg er nødvendig med grunneiers tillatelse for å bruke elektrisk motor. Bruk av vanlig forbrenningsmotor er fortsatt forbudt for alle vann, med unntak av Lågen.