Søk
Close this search box.

Gjerdeprosjekt – fjerning av gamle og/eller farlige gjerder

Har du gamle, ødelagte gjerder på eiendommen din? Som kanskje er til fare for både dyr og folk? Nå kan du få tilskudd for å rydde slike gjerder. Ved å rydde gjerder, levere gjerdemateriellet til Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) på Frya eller Fåvang, for deretter å sende inn kvitteringen til landbrukskontoret kan du få 20 kr per meter ryddet nettinggjerde og 10 kr pr meter ryddet piggtrådgjerde.

Gjerdeprosjektet i Ringebu og Sør-Fron kommuner startet opp sommeren 2023. I løpet av 2023 ble det ryddet totalt 5 215 meter med gjerde og 3 124 meter med piggtråd. Totalt er det 27 stk som har søkt om utbetaling av tilskudd, og så godt som hele potten på kr 200 000 er brukt opp i løpet av året.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor søkte derfor om nye 200 000 kr til prosjektet fra Bærekraftsfondet, og fikk dette innvilget i desember 2023. Gjerdeprosjektet fortsetter derfor i 2024, med samme kriterier og tilskuddssatser som i 2023.

Hvordan du får utbetalt tilskudd, hva du får tilskudd til og andre ting du måtte lure på, kan du finne svar på her.

Har du andre ting du lurer på, er det bare å ta kontakt med landbrukskontoret.