Nyheter

SMIL-tilskudd – frist 15. mars

Formålet til tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL-tilskudd, er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Ordningen kan

Les mer »
Nyheter

Landbrukskontoret er på flyttefot

I forbindelse med omorganisering i Sør-Fron kommune ble det behov for å gjøre om på planløsningen på kommunehuset. Landbrukskontoret skal bytte kontorer med kommunalteknikk og

Les mer »