Nyheter

Bondens nettverk

En del bønder har både familie, arbeidshjelp og et godt nettverk rundt seg som kan bidra i en vanskelig situasjon, men andre har få å

Les mer »