Nyheter

SMIL-tilskudd – frist 15. mars

Formålet til tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL-tilskudd, er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Ordningen kan

Les mer »