Rydda beite
Nyheter

Innmarksbeite som spredeareal

Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det betyr at hvis det skal spres husdyrgjødsel på innmarksbeiter, må dette godkjennes av kommunen på forhånd etter

Les mer »