Nyheter

Husk telledato 1. oktober og søknadsfrist

Søknadsskjema for del 2 av produksjonstilskudd og avløsertilskudd er nå åpen. Telledato er 1.oktober og søknadsfrist 15.oktober. Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd kan sendes elektronisk

Les mer »