Nyheter

Tiltak for å avhjelpe tørkesituasjonen

Etter møte mellom Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er det 27.juni iverksatt flere tiltak for å opprettholde matproduksjonen i tørken.

Les mer »
Nyheter

Produksjonssvikt skal nå meldes digitalt

Du kan få tilskudd ved svikt i produksjon som skyldes klimatiske årsaker. Produksjonssvikt er tilskuddsberettiget hvis det skyldes klimatiske årsaker. Ved mistanke om produksjonssvikt på

Les mer »