Prosjekter

Prosjekter

Matsatsing

Det er muligheter for å øke produksjonen av grønnsaker, frukt, bær, poteter og urter i Midt-Gudbrandsdalen. Jorda og klimaet vårt gjør det mulig å dyrke

les mer »
Prosjekter

Prosjekt- Elgen i Oppland

Sør-Fron kommune har i samarbeid med 10 andre kommuner, grunneiere og fjellstyrer startet opp et elgmerkeprosjekt på vestsiden av Gudbrandsdalen for å se på elgens

les mer »