Prosjekter

Prosjekter

Matsatsing

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor gjennomførte et matsatsingsprosjekt i 2020 der målet var å øke produksjonen av grønnsaker, poteter, urter, frukt og bær. Resultatet fra prosjektet ble bl.a.

les mer »
Prosjekter

Prosjekt- Elgen i Oppland

Sør-Fron kommune har i samarbeid med 10 andre kommuner, grunneiere og fjellstyrer startet opp et elgmerkeprosjekt på vestsiden av Gudbrandsdalen for å se på elgens

les mer »